GRASROTKAMP!

Sto i Klassekampen 11.04.15 “I DAG”

Samfunnet styres ovenfra, men bygges nedenfra. Å være kulturarbeider på grasrotnivå er spennende, men når “Staten” synes å være opptatt av enkle løsninger og profitt og glemmer tilrettelegging for miljøvennlig utvikling, hva kan vi gjøre da? Noen velger å stå på, noen fortrenger og Gud, hvor jeg misunner dem”.
Da jeg var 12-13 år sa min mor: “Du må ikke tenke på alt dette vanskelige, da får du det så vanskelig” Jeg repliserte at: “Da vil jeg heller ha det vanskelig”, men jeg sliter når radio og tv maser ut masse nød og terror. Heldigvis har vi papiravisene og ikke minst Klassekampen.
1. mai nærmer seg og vi trenger oppmuntring, strategi og humor.
17. mai-Wergelan løste det slik: Jeg i slet Lune? Jeg, som kun behøver et Glimt af Solen forat briste i høi Latter.
På Sandermosen stasjon ble bygningen misligholdt så sterkt at nedriving var “eneste løsning” i 1993. Vi fikk stoppet rivingen og plutselig “ble den betjent”. Jeg ble “Stassjonsmester´n” og vi igangsatte renovering, vedlikehold og kulturarrangementer. Passasjerantallet økte fra 300 til 3000 i 2006. Da la de ned denne opplagte Markastasjonen, det fikk da være grenser! I 1939 var antallet 40.000, men det var før privatbilen.
I dag bor 50.ooo på Grünerløkka. Disse har stort sett ikke bil, fordi det er vanskelig og dyrt å parkere. Sandermosen burde tilbys dem som utgangspunkt for turer i Marka. Det var slike grunner som førte til at stasjonen ble etablert i sin tid. Politikerne ville at byfolk på østkanten også skulle få god tilgang til Marka, slik vestkantfolk hadde med Holmenkollbanen.
Fortsatt motarbeider forvalterne vårt forsøk på å få stasjonen til en tur- og kulturstasjon til beste for Markabruken.
NSB er positive og stopper blant annet ved arrangementer, men eiendomsselskapet ødelegger ved å tilrettelegge for parkering på jernbaneområdet for at folk skal slippe å ta toget. Dette erulovlig og kalles konkurransevridning. Hvorfor hindrer de oss i arbeidet? Når mange forsøker å sikre miljøet og legge til rette for god samfunns-
utvikling, er det tøft og tungt når maktapparatet motarbeider det.
Kanskje det skulle etableres et Grasrotombud hvor man kunne ta kontakt for hjelp til bedre samarbeid eller for å hindre feilaktig styring som ødelegger intensjonene med politikken. For eksempel at stasjoner skal være til fordel for passasjerer og togdriften med venterom og fellesskapsmuligheter. Styring som hindrer allemannsretten og miljømessig tilgjengelighet må stoppes.
Vi har ingen annen rettferdighet i denne verden enn den vi skaper. Så bli med å skape rettferdighet! Grasrotombudet.no kan vær et skritt i denne retning.