Tenk det Hedda!

Sto i Klassekampen 9/2-16 “I DAG”

En infosjef i NSB fortalte for en tid tilbake at de hadde fått flere reisende etter at de startet med flere avganger. “Tenk det Hedda”  – og hva om lokaltogene hadde stoppet i Marka like ofte på helgedager som på hverdager? Men tenk; vi har fått nytt bystyresom faktisk vil begrense bilbruken. Kanskje de våger å stoppe bilene før de kommer ut i Marka. En bom ville f.eks. få bilfolket til å betale i det minste like mye for innkjøring i Maridalen som det koster å ta tog eller byuss.
Tidligere har jeg foreslåt et skilt ved hver innkjøring til Oslo med: “All parkering i Oslo er forbudt utenom anviste parkeringsplasser” Tenk alle de stygge og vemmelige forbudtskiltene vi ville bli kvitt. Men det er alltid to sider av en sak og alltid er det noen som er imot og noen for, selv om det er mange tvilere midt imellom.
Noen er forbanna fordi det ikke lenger er mulig med ulovlig parkering på Sandermosen stasjon, og noen er glade fordi det fremdeles er mulig å parkere ulovlig i krysset, selv om det kan være farlig for andre. Mange støtter tiltaket for å ta vare på stasjonen og få bilene bort fra området og få tilbake togstoppet igjen, mens andre skal absolutt ha med seg bilen.
Dessuten ønskes togstopp på så mange steder som mulig for turgåere og treningsfolk. Det bør være tid for tog og togstopp” og på Gøvikbanen kunne togene stoppe etter behov i helgene på Sandermosen, Snippen Elnes og Stryken. Tenk hvor deilig det blir å kunne ta toget og variere turene og slippe å gå tilbake til utgangspunktet for å hente bilen. Det er frihet det!
En gang døde en skiløper på Movatn, fordi sykebilen ikke kom fram. Det førte til sonebegrensning av parkeringen. Her på Sandermosen kommer neppe en utrykningsbil fram i helgene. Det må vel en ulykke til før endringer gjøres? Selv har jeg sett flere nestenlykker her, og mange har klaget over at folk parkerer i krysset. De kommer på hest eller syklende og parkeringen gjør det farlig. De forteller meg om det og da sier jeg: – Folk må da få parkere ulovlig når de skal trene. De fleste forstår ironien, “en måte å konfrontere andre på ten å kritisere dem åpent”. og ler og vi prater om bedringsmulighetene med togstopp og vi gleder oss over at stadig flere bruker stasjonsområdet til matpakka og pauseprat med hyggelig hvile og å vinke til togene.
Lykke til i Byrådet!