Samtaler og utvikling

…..et bidrag for en bedre fremtid!

  • Vi vil belyse problemer, konfrontasjoner, meningsforskjeller og hjelpe hverandre til dialog
  • Gjennom samtaler, fellesaktiviteter, diskusjoner m.m. vil vi få til større respekt mellom forskjellige meninger/oppfatninger, organisasjoner og levesett.
  • Hvordan tar vi bedre vare på hverandre og på naturen? Her ønsker vi at aktiviteter på KulturFYRET skal bidra positivt.
  • Mangfoldet må respekteres, ivaretas og utvikles.